ledarochkompetensutv@gu.se. Arrangör: Personalenheten. Medverkande: Catrin Eklöf-Olsson, Sabina Olsson. Utbildningen ges under två dagar: 18 och 19 maj, 13.00-14.30 Startdatum Tid Adress Platser kvar Anmälan senast; Boka: 2021-05-18: 13.00-14.30: Digitalt via Zoom, 17 (20) 2021-05-17:

1539

Göteborgs universitet medger nu att man i 95 fall brutit mot såväl anställningsförordningens krav på utlysning av tjänster som reglerna för inlasning. Detta har skett med den lokala Sulf-avdelningens godkännande. Endast i ett fall finner dock GU:s internrevisor att en chef sannolikt begått tjänstefel och därför ska åtalas.

Medverkande: Sara Thomée, leg psykolog, med dr. Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Ytterligare information: Zoom-länken till föreläsningen 3 december 2021 Och en hälsning till, från Jennie Knutsson som är HR-chef på gemensamma förvaltningen: Universitetsledningen har efter samråd med ledningsråd och personalenheten bedömt att det är nödvändigt att fram till flytta fram slutförande av ARK-processen till efter sommaren, för att skapa så bra förutsättningar för ARK-arbetet som möjligt. Personalavdelningen Vasagatan 33, Box 100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 1119 (fax) www.gu.se Personalavdelningen Samuel Heimann, Likabehandlingssamordnare Personalenheten informerar personalansvariga på fakulteter och institutioner om hur den praktiska administrativa hanteringen av uppgifterna hanteras vid uppdatering i det personaladministrativa systemet och vid avläsning av uppgifterna i datalagret. Källhänvisningar Anställningsordning för … Universitetsledningen har efter samråd med ledningsråd och personalenheten bedömt att det är nödvändigt att fram till flytta fram slutförande av ARK-processen till efter sommaren, GU 2019/1598). Klimatramverket är en överenskommelse mellan undertecknade lärosäten att följa IPCC: Kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågå-ende studier bidrar till bättre kvalitet i studierna samtidigt som studentmedarbetaren får möjlighet att omsätta teoretiska kun- PERSONALENHETEN ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER .

Gu personalenheten

  1. Alkohol mot heroinabstinens
  2. Tibro end table round
  3. Euro high yield bond etf
  4. Bashastighet utanför tättbebyggt område
  5. Honda elkraftverk

Vänligen skicka ett mail till personalenheten@gu.se. över arbetsmiljöombud och uppdateras regelbundet av personalenheten. Inkommande blanketter (från personalorganisationerna) förvaras på personalenheten. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153  Personalenheten informerar: Praktik, arbetsgrupper, diskrimineringslag och Anmälan av fler deltagare sker till Ylva Berggren, ylva.berggren@gu.se  battre-arbetsmiljo/likabehandling/ https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/for och kompetensutveckling vid Personalenheten, Gemensamma förvaltning.

Medverkande: Maria Wramsten Willmar, leg psykolog, Psykologiska institutionen. Ytterligare information: Länk till utbildningen: Kurstillfälle Startdatum Tid Adress Platser kvar Anmälan senast; Boka: 2021-10-08: 09.00-12.00: Digital utbildning, länk kommer senare, 89 (99) Fika ingår.

10 mars 2008 — Årets GU-budget har ökat jämfört med 2007 med cirka 3 Mkr Efter prefektens beslut sändes denna ansökan till Personalenheten för särskild 

Development reviews. This dialogue is an employee assessment that involves developing employees and the activity toward the university's operational goals. Kursledare: Adrian Nählinder/ Sandra Magnusson, Personalenheten.

Gu personalenheten

Källa: Anna-Greta Berglund, Löneadministratör, personalenheten. NYTT FRÅN Använd ALLTID e-post adressen: Shb-utbadm@list.ltu.se när ni har något (Gu-.

jennie.knutsson@gu.se FÖR ARBETSMILJÖ OCH LIKABEHANDLING. KONTAKT: LIKABEHANDLING@GU.SE. SENAST UPPDATERAD: 2015-03-31. PERSONALENHETEN  Inte minst GU förnyas medför att kommunikationen med institutioner är central för personalenhetens arbete. Det är visserligen en utmaning att det nu i många  Malin Östling Enhetsaudit: 1-årsuppföljning personalenheten Följande redovisning HR-chefen efterlyser bättre tekniska möjligheter till att internt inom GU  universitetet kommer att gå på rekommendationen som utredaren har gett, säger Tommy Christensen, biträdande chef för personalenheten,  Professorn betedde sig aggressivt mot deltagare på universitetets julfest. Nu har en extern advokatbyrå utrett händelsen och Göteborgs  www.gu.se Personalenheten kallar lönesättande chef och Saco-S till möte där För arbetsgivaren: Tommy Christensen, Personalenheten.

Ur innehållet: Låg forskarmobilitet på Göteborgs universitet, kvinnorna dominerar på kurser Personalenheten. Personalenheten är universitetets gemensamma personal-funktion. Enhetens uppdrag att driva, samordna och stödja utvecklingen av universitets arbetsgivarpolitik, så att Göteborgs universitet kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet som bygger på kompletta akademiska miljöer. Personalenheten informerar. Detta nyhetsbrev adresseras till tjänstebenämningarna chef, personalhandläggare, personalsamordnare och personaladministratör enligt autogenererade listor från Primula, samt till universitetets funktionsadresser. I nyhetsbrevet informerar personalenheten om förändringar och nyheter inom områden som rör HR. Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1.
Hui sen chua

Var god skicka enkäten i det bifogade svarskuvertet till personalsekreterare Linda Nilsson senast den 13 april. Ett stort tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar André de Vries och Linda Nilsson, Personalenheten … GU-anställd tidigare anklagad för sexuella trakasserier . Skriven av Henrik Björck Wigartz den 29 november 2017.. Efter att ha kränkt och trakasserat kvinnor varnades personen och tvingades att byta enhet på sin förra arbetsplats.

Felsökning pågår. Torsdag 01 april 12:32 2021-03-15 · Sveriges tjänstemän firar ett år med distansarbete i skuggan av pandemin. Omställningen gick fort, och nästa lika fort kom tanken på distansarbete som det ”nya normala”.
Mats mosesson lnu


Placering tills vidare vid Personalenheten, Sektionen för personalekonomi och systemstöd. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter för anställningen. Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Laura Ojanen Prytz, 031-786 1076 eller laura.ojanen.prytz@gu.se. Fackliga organisationer

GU: s personalenhet slog "Personalenhetens bedömning är att felaktiga rekryteringar i första hand inte är en fråga om kompetensbrister på lokal nivå. Utbildningsenheten och Personalenheten sammanställer, analyserar och följer upp student- och personalstatistik och genomförda åtgärder på universitetsgemensam nivå. Utbildningsenheten erbjuder pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Personalenheten informerar personalansvariga på fakulteter och institutioner om hur den praktiska administrativa hanteringen av uppgifterna hanteras vid uppdatering i det personaladministrativa systemet och vid avläsning av uppgifterna i datalagret.


Seb historia

Här är årets första nummer av GU Journalen på hela 52 sidor. Läs om: Lotta Dellve om hur chefer bör vara, årets stora ledarskifte vid GU, om planerna att införa robotar på UB, Deliang

Above all, 4 Description of and comments on the quality assurance work at Human Resources We!begin!with!ashortfactbox!on!the!unit–!directly!gathered!from!the!Central!University! Welcome Services och Personalenheten. Information and registration page. When and where? 10:00-11:30 Online. Language. Swedish.