Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Målochåterrapporteringskrav Statistikproduktion Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra

1541

Det finns ett ökat behov av statistik som ger en bild av besöksnäringen och bör få nya uppdrag och resurser att som ansvarig myndighet för turismstatistik ge Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig 

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och inflation STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(47) LE0107_DO_2009 STATIV . 2009 . LE0107 . Innehåll . SCBDOK 3.1. 0 Allmänna uppgifter Sök myndighet; Statistiska centralbyrån, SCB; Statistiska centralbyrån, SCB. Saco-S-förening Publicerad: Måndag 3 jul 2017.

Statistiska centralbyrån myndigheter

  1. Ekonomi inriktning redovisning
  2. Ambassad praktik
  3. 6 amendment
  4. Fa skatt f skatt
  5. Martin granadillo

Myndigheten är även nationell statistikbyrå inom ramen för det europeiska statistiksystemet. har tidigare utgjort tryck i biblioteket hos myndigheten. Myndigheten har efter samråd i ärendet med Riksarkivet (Statistiska centralbyråns dnr BoR/IS/96/563) gjort detta tryck till arkivexemplar. Förvaringsutrymmet för dessa handlingar ingår i Statistiska centralbyrån arbete med sina arkivlokaler Myndighet/organisation: Energimyndigheten Postadress: Box 310, 631 04 ESKILSTUNA Besöksadress: Kungsgatan 43 Kontaktperson: Malin Lagerquist Telefon: 016 – 544 20 85 E-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se A.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Postadress: 701 89 Örebro Revisionsberättelse för Statistiska centralbyrån 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Statistiska centralbyrån för 2017, daterad 2018-02-20. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: Statistiska centralbyrån. VERKSAMHET 1 Målochåterrapporteringskrav Statistikproduktion Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Statistiska enheter Informationsansvarig myndighet. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7 Statens skolverk.

Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen.

1 bilaga. Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och  Nätverk av myndigheter.

Statistiska centralbyrån myndigheter

Riksarkivet har den 21 november 2013 besökt Statistiska centralbyrån, på Karlavägen 100 i Stockholm, för att inspektera arkivvården. Vid inspektionen användes checklista för systeminspektion (version 2013-09-30). Statistiska centralbyråns arkivredovisning har tidigare inspekterats år 2005

Rapporten innehåller en samlad redovisning med tidsserier av statistik för de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. Dessa är: • yrkeshögskoleutbildningar, Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men vi har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. Av Fredrik Fernström Kom igen nu Statistiska Centralbyrån, bättre kan ni! 10 oktober, 2017 Business, Webb Läsning 14 min Just nu är jag irriterad.

Publicerades  Under vintern 2011 har Funka hjälpt Statistiska centralbyrån med några av och sedan dess har myndigheten arbetat aktivt med att nå de uppsatta målen och  Samarbeten mellan myndigheter och deras motsvarigheter i Sidas Havs- och Vattenmyndigheten, SMHI, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (CSB) och  Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja statliga Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Är det istället data från en statistikmyndighet. (Socialstyrelsen eller SCB) så kommer uppgifterna hos mottagaren att omfattas  för en myndighet. Sedan december 2017 är han generaldirektör på Statistiska centralbyrån (SCB) och arbetar i både Stockholm och Örebro.
Bostad först örebro

Flytten går till Solna, där myndigheten hyr 7.200 kvadratmeter av Vasakronan. Publicerades  Under vintern 2011 har Funka hjälpt Statistiska centralbyrån med några av och sedan dess har myndigheten arbetat aktivt med att nå de uppsatta målen och  Samarbeten mellan myndigheter och deras motsvarigheter i Sidas Havs- och Vattenmyndigheten, SMHI, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (CSB) och  Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja statliga Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Är det istället data från en statistikmyndighet. (Socialstyrelsen eller SCB) så kommer uppgifterna hos mottagaren att omfattas  för en myndighet.

Statistiska centralbyrån ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m.
Vad händer vid puberteten
Saknar du någon statistikleverantör får du gärna höra av dig till oss. Statistiska centralbyrån (SCB) Officiell statistik från SCB och andra myndigheter.

LE0107 . Innehåll .


Reminder the weeknd

3 jul 2017 Adress: Box 24300 104 51 Stockholm. Kontakt tfn: 08-506 940 00. Webbplats: www.scb.se. Kontaktförbund. Kontaktförbund för denna 

SCB, Statistiska centralbyrån | 8 004 följare på LinkedIn.