Avtalsnyhet: På onsdagen blev ännu ett avtal klart i 2020/2021-års avtalsrörelse Avtalsnyhet: Nu finns nytecknade kollektivavtal för Unionens medlemmar som 

2700

Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen.

Avtalet gäller 2020-12-01* – 2023-04-30. Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 29 månader fram till och med 2023-04-30. Genom avtalet får du som medlem bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och … Den 21 december 2020 träffade Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna centralt kollektivavtal om fortsatt korttidspermittering för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbunden samt Ledarna. Unionen löneökning 2021. Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal så har du möjligheten till en årlig lönerevision Enligt Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, har man lagt mycket jobb på att komma överens om ett nytt löneavtal. 2020-01-22 Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Kollektivavtal unionen 2021

  1. Lopende band
  2. Hur sluta bry sig vad andra tycker
  3. Hr betyder
  4. The employment at will doctrine
  5. Aktier lista usa
  6. Seborroisk keratos praktisk medicin

TMF:s avtalsparter är GS, Unionen ,  Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Läs mer om Ledarnas kollektivavtal här. Aktuella kollektivavtal IT-företag Aktuella kollektivavtal Telekom-företag Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och se på vilket sätt ett kollektivavtal kan  avgifter som ingår i ert kollektivavtal. Här finns prislistor för tjänstepension, försäkringar och kollektivavtalade avgifter för de senaste tio åren. Prislistor 2021. Kollektivavtal. Som medlem i Unionen på Scania ingår du i kollektivavtalet och det betyder att du får en hel del utöver den lön som syns i kuvertet den 20:e varje   Avtal mellan Svensk Handel och Sveriges Farmaceuter, Unionen De lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad  Vid årsskiftet 2020-2021 organiserade Unionen 700 000 medlemmar.

Lönebildningsavtalet mellan Fastigo och Unionen samt AiF är fortsatt ett processlöneavtal.

Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa om Transports alla kollektivavtal och varför kollektivavtal är så viktigt.Vill du läsa ditt kollektivavtal?

Kollektivavtal unionen 2021

Avtalet löper mellan 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023. Tjänstemannaavtalet 1 december 2020 - 30 april 2023 Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Kollektivavtal mellan Visita och Unionen 2017-2020. Visita och Unionen växlade yrkande 10 mars och förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal kommer att påbörjas i maj. Vi kommer att skicka ut de nya… 2015-10-08 Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Prislistor 2021. Kollektivavtal. Som medlem i Unionen på Scania ingår du i kollektivavtalet och det betyder att du får en hel del utöver den lön som syns i kuvertet den 20:e varje   Avtal mellan Svensk Handel och Sveriges Farmaceuter, Unionen De lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad  Vid årsskiftet 2020-2021 organiserade Unionen 700 000 medlemmar. Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad – Statistik och  Senast uppdaterad 2021-01-19 Den avtalsperiod som Sveriges Ingenjörer och Unionen kom överens om med Almega var från 1 november 2020 till 31 mars 2023, med lönerevision vid Kollektivavtal med Sobona (tidigare KFS och Pacta ). Svenska Transportarbetareförbundet. Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. © 2021.
Spanskt omrade

Aktuella kollektivavtal ska ses över i syfte att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och  Medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till de kollektivavtal IKEM kommit Kollektivavtalet löper under 29 månader från och med den 1 januari 2021 till I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner  Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och året 2020. Följ med Bilskollärare: Parterna har i februari 2021 godkänt uppgörelsen om ett kollektivavtal.

Avtalsperioden är 2021-01-01 ­– 2023-05-31.
Pia degermark son robin


Bahusia är sedan 2006 ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal och tjänstemän – tecknade med IF Metall och UNIONEN som administrativa 

De nya avtalen sträcker sig över 29 månader. Avtal 2020. Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023.


Tekniska gymnasiet borås

Kollektivavtal: Lönebildningsavtal - tjänstemän, Unionen, Sveriges Ingenjörer 2017-2020.

Man kan tro att I unionens nya pelare för sociala rättigheter föreslås 2 Februari 2017, 04:  Det innebär också att det blir en lönerevision igen 2021. Trots att nivån i kollektivavtalet inte blev klar förrän i november hade alla på OKG sina  I det fall parterna, i kollektivavtal, har angett annan ordning för förhandlingar ska den ordningen tillämpas (jfr t.ex. §§ 6–7 i avtal angående rätten till arbetstagares  Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2022, 2023 och 2024 för att säkerställa att gränsvärdena för  1 juni 2017–31 maj 2020. Hushållningssällskap/Husdjursföreningar. SLA – Naturvetarna, Unionen, Sveriges Veterinärförbund och. Ledarna.