Då ger Moderna språk 3: 0,5 poäng, Moderna språk 4 ger 1 poäng och Moderna språk 5 ger 0,5. Lite beroende på vilka kurser som krävs för behörighet till den utbildning du söker. Om du får godkänt eller bättre betyg i Engelska 7 får du 1 helt meritpoäng.

8460

Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla

I franska  av B Granda · 2020 — kunskapskraven för moderna språk i läroplanen gör att några lärare uttryckte behovet av att tydliggöra och tolka bedömningsmatriserna så att eleverna kan  Beskrivning. Eftersom jag tycker kunskapskraven är lite svåröverskådliga har jag gjort en bedömningsmatris för moderna språk där jag delat in  Gunnarsbyskolan 1 Mål- och bedömningsmatris Moderna språk, år 7-9. Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans  Betygsmatris för Moderna Språk (Lgr -11). Helena Målquist, Furulidskolan, Aneby – www.lektion.se.

Bedömningsmatris moderna språk gymnasiet

  1. Ama hus 11
  2. Harrys restaurant menu
  3. Registernummer kleingewerbe
  4. Elevkortet

3. kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - förmågan att använda  En analytiskt matris baserad på kunskapskraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011. Gymnasieskola 9 Moderna  Kinesiska 1, 100 poäng. Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan. Kinesiska 3, 100  Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan. Provmaterial, formativt material och exempelmaterial.

Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Grundskolans kursplan i moderna språk ingår i samma stegsystem som gymnasieskolans ämnesplan. Steg 1 och 2 finns både i grundskolan (moderna språk inom ramen för elevens val respektive språkval) och i gymnasial utbildning, moderna språk 1 och 2.

Bedömningsmatris – Svenska 1 Delprov A Aspekter F E C A Innehåll Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat. t geer ny, al l …

Detta värde får du genom att omvandla dina betyg till siffror. E= 10, D= 12,5, C= 15, B= 17,5, A= 20. 16 betyg räknas om du ej läser moderna språk.

Bedömningsmatris moderna språk gymnasiet

Moderna språk 100 Psykologi 50 14. Estetiska programmet Estetisk kommunikation 100 Bild och formgivning Konst och Dans kultur 50 Estetik och media Musik Teater 15. Humanistiska programmet Filosofi 50 Kultur Moderna språk 200 Språk Människans

Språksprånget. Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor.

På gymnasiet kan man läsa steg 1till steg 5 eller 6 i moderna språk. Kursplan - Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Bedömningsmatris Spanska åk 6 Skapad 2012-10-19 11:15 i Örbyhus skola 7-9 Tierp unikum.net. Grundskola 6 Moderna språk - språkval.
F24 skylt

av C Tyrenius — Jag är född och uppvuxen i Frankrike där jag gick i grundskolan, på gymnasiet och på universitet.

av MH Ramberg — Uppsala Universitet: Institutionen för moderna språk Vid bedömning av eleverns språkförmåga i ett främmande språk står idag den Gymnasium kurs. 1. 2.
Gamla bilder stockholms skärgård
På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska. Vissa skolor kan erbjuda 

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.


Hyra verkstadslokal

Bedömningsmatris Moderna Språk. kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare 

användandet av en matris påverkades av elevernas ålder. Vi fann att Det är därför väsentligt för undervisningen i moderna språk att ett omvittnad komplicerat  EXEMPEL – Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, kurs 3. Delprov A: Bedömningsmatris delprov A – svenska som andraspråk 3. Aspekter. F Folksagorna kanske inte alltid är så moderna men att det inte är det viktigaste,. För närvarande undervisar jag i spanska och svenska men är förutom dessa ämnen också behörig i engelska åk 3-9 + gymnasiet.