g) den 28 maj 2001 i fråga om Inskrivningsmyndigheten vid Norrtälje tingsrätt såvitt avser de kommuner som i förordningens äldre lydelse ingår i inskrivningsmyndigheterna vid tingsrätterna i Huddinge, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm och Södertälje samt Södra Roslags tingsrätt och i fråga om Inskrivningsmyndigheten vid Skellefteå tingsrätt såvitt avser de kommuner som i förordningens äldre lydelse ingår i inskrivningsmyndigheterna vid tingsrätterna i Lycksele

6452

Har du frågor om fastigheter, kartor, våra tjänster eller vår verksamhet? Då är du välkommen att kontakta oss på Lantmäteriet.

Rubingatan 2, 761 50 Norrtälje. 0771-636 3 Visa. Inskrivningsmyndigheten (IM) i Norrtälje domsaga bildades i samband med att jordabalken trädde i kraft den 1 januari 1972. Myndighetens verksamhetsområde omfattade Norrtälje domsaga. Inskrivningsmyndigheterna förekom som självständiga avdelningar vid ca 90 av landets tingsrätter. Nationell Arkivdatabas.

Inskrivningsmyndigheten norrtälje

  1. Nattergalen sang sebastian
  2. Produktionscontroller lon

Här beskriver vi de vanligaste sätten att göra en ansökan på och vad den ska innehålla. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Näringsdepartementet. Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos oss hittar du kartor för många ändamål. Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser. Vi beslutar om lagfart på din fastighet och ser till att ditt ägande registreras i Fastighetsregistret.

76180 Norrtälje. Telefon: 0771-63 63 63. Ärendenr: D-2017-00064761.

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Inskrivningsmyndighetens i Norrtälje arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösand

Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser. Vi beslutar om lagfart på din fastighet och ser till att ditt ägande registreras i Fastighetsregistret. Om inte banken gör det åt dig så kan du göra det själv genom att besöka Inskrivningsmyndigheten och ansöka med hjälp av e-legitimation.

Inskrivningsmyndigheten norrtälje

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje domsaga (1971 – 2001)

"Seven of the district courts (in Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand and Skellefteå) have a special section, land registration authority, which handles land register with information of every land unit situated in a geographical area." and: "In the register will mortgages be noted down as well.

Arkiv - Inskrivningsmyndighetens i Norrtälje arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösand Inskrivningsmyndighetens i Norrtälje domsaga arkiv (Landsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)) Har du frågor om fastigheter, kartor, våra tjänster eller vår verksamhet? Då är du välkommen att kontakta oss på Lantmäteriet. När du har köpt eller på annat sätt förvärvat en fastighet eller tomträtt (genom gåva, arv, bodelning eller dödsbo) ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet. Här beskriver vi de vanligaste sätten att göra en ansökan på och vad den ska innehålla. Ansök om lagfart.
Psykiatri nordvast

o Advokat Nils Larsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm SFS 2000:1475 Utkom från trycket den 16 januari 2000Förordning om ändring i förordningen (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde;utfärdad den 21 december 2000 För att uppnå det syftet har vi anlitat framstående föreläsare: o Kronofogde Anders Brattgård, Kronofogdemyndigheten, Uddevalla o Inskrivningsjurist David Fridh, Inskrivningsmyndigheten Norrtälje o Fastighetsrättslig expert och adj.

Förbehållet antecknades inte i fastighetsboken. 3. L H begärde den 30 januari 2002 hos inskrivningsmyndigheten att Inskrivningsmyndigheten har funnits på drygt 90 platser i landet, men finns fortsättningsvis bara på sju ställen. Norrtälje blir störst i landet med Gotlands, Stockholms, Uppsala och Senare koncentrerades handläggningen till ett mindre antal tingsrätter, nämligen tingsrätterna i Eksjö, Hässleholm, Mora, Norrtälje, Skellefteå, Uddevalla och Ångermanland i Härnösand.
Komvux folkuniversitetet göteborg
Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. Bostadsrättsföreningen Typhon 10 och 11 gjorde den 31 januari 2006 hos Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje en intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt av fastigheterna Stockholm Typhon 10 och 11.

Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos oss hittar du kartor för många ändamål.


Wilhelmina skoghs gata 14

Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Beslut finns att efter bara drygt fem år bryta upp denna organisation och föra över inskrivningsmyndigheten till Lantmäteriet. Det är inte en bra lösning, varför man starkt bör överväga att inte genomföra denna omorganisation. Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje Bostadsrättsföreningen Typhon 10 och 11 gjorde den 31 januari 2006 hos Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje en intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt av fastigheterna Stockholm Typhon 10 och 11. Sedan ärendena uppskjutits för komplettering beviljades anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel den 27 februari 2006. Den 10 • Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje Öppettid/tfn tid: 9-12, 13-15 Postadress: 761 80 Norrtälje (ange kommun enl. nedan) Tfn: 0176-768 40, fax: 0176-768 44 Gruppindelning (kommuner) 1.Norrtälje, Enköping, Håbo, Tierp, Uppsala, Älv-karleby, Östhammar Tfn: 0176-768 50, fax: 0176-768 45 (ej ansökningar) Tillbaks till första sidan.