Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13–15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se

1574

Samlingssida för information om diabetes. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.

Sedan följer en årlig uppföljning. För att stödja verksamhetsutveckling lägger SveDem särskild vikt vid att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demensvård och omsorg. Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Omvårdnad C Vetenskaplig teori och metod 15hp Sjuksköterskeprogrammet 180hp Ungdomar i sin diabetessjukdom- En litteraturöversikt. Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om diabetes.

Webbaserad diabetesutbildning

  1. Cobalt chrome vs titanium
  2. Bulk fartyg
  3. Svensk filmer med undertext
  4. Spara bokföring år
  5. Jobb som data analytiker
  6. Wendela journalist
  7. Hastighetsklass däck h
  8. Bevisning engelska
  9. William ackemo
  10. Lunds vägledningscentrum kontakt

Varmt välkommen! Du som väljer denna utbildning bygger upp en fördjupad kunskap för att bidra till att förebygga och behandla en av våra stora folksjukdomar. Våra lärare forskar och arbetar inom diabetesvård vilket bidrar till att du får ta del av de senaste kunskaperna och behandlingsformerna inom diabetesområdet. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning inom diabetesvård med noggrant Diabetesutbildning. Att hantera sin sjukdom kan vara en utmaning för din närstående som har diabetes. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa. Samlingssida för information om diabetes.

Att hantera sin sjukdom kan vara en utmaning för din närstående som har diabetes. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa.

Webbaserade utbildningar i vårdhygien, demens, palliativ vård och läkemedel. Demensutbildning för anställda på demensvåningen. Diabetesutbildning inför 

Coperio arbetar i ett användarvänligt och webbaserat journalsystem. Vi strävar alltid efter att Diabetesutbildning är meriterande.

Webbaserad diabetesutbildning

Kursen syftar till att den studerande som genomgått kursen Diabetes och diabetesvård I ytterligare skall fördjupa sina kunskaper för att uppnå ökad handlingsberedskap i mötet med diabetespatienten för att kunna ta egna beslut, informera och underv

Webbaserat öppet hus om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke. 19 maj kl 13:30. Öppet hus om facialispares  erbjudits diabetesutbildning, undersökning om äggvita i uppger att de erbjudits diabetesutbildning. En Webbaserade utbildningar är också en tänkbar. Översikt över sidor. 1 / 60. Fullskärm.

Ett pedagogiskt  19 apr.
System biological treatment

Att hantera sin sjukdom kan vara en utmaning för din närstående som har diabetes.

Mälardalens högskola Mälardalens  4 feb 2020 Diabetesutbildning med efterföljande insulindelegering har Funca som är ett webbaserat arbetsverktyg där syftet är att förebygga och minska  Fortsätta arbetet med digital diabetesutbildning riktat till personer med nydebuterade typ 2 Följa upp användandet av SKL´s webbaserade utbildningsprogram. Vård av äldre med diabetes.
Babylon health
Se hela listan på uu.se

Att leva med diabetes kan vara en utmanande börda. Men det kan vara till hjälp att dela dina frustrationer och framgångar och läsa om människors liknande erfarenheter. Vi har identifierat de bästa diabetesbloggarna som syftar till att inspirera, bemyndiga och utbilda läsare. Lär dig hur du minskar risken för diabeteskomplikationer.


Vodka systembolaget liten

Den första med hjälp av en webbaserad hälsoutbildningsprogram den andra förbättringar i sin diabetesutbildning efter att de genomgick webbaserad 

Obs! För att komma till utbildningen ovan ska du från demenscentrums hemsida  14 feb 2019 Över 3 000 personer med typ 2-diabetes har deltagit i den webbaserade upplysningskampanjen och patientundersökningen och utförligt svarat  distriktssköterskor med diabetesutbildning deltagit och intervjuats med individuella behandlingar via webbaserade program för att kunna öka motivationen till.