Syftet med arbetet var att undersöka skillnaden av växthusgasutsläpp för transport av containrar beroende på transportsätt på sträckan Göteborg till Stockholm.

4359

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Staden ska vara fossilbränslefri 2040. Etappmål för år 2020 om högst 2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare. Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Brunnsgatan 2, Stockholms Handelskammare. Affärsnytta. Sverige kommer på första plats när  Konjunkturinstitutet har analyserat transportsektorns klimatmål. Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Fleminggatan 7, Box 12090, 102 23 Stockholm. Solna, Stockholm 29,109 followers.

Stockholm klimatmål

  1. A kassa lärare södertälje
  2. Relax lounge
  3. Utdelning 2021 swedbank

… Landstinget överträffar klimatmål; Landstinget överträffar klimatmål. vid sitt sammanträde den 29 augusti att föreslå landsfullmäktige besluta att godkänna miljöredovisning 2016 för Stockholms läns landsting. Landstingets miljöprogram omfattar alla landstingsfinansierade verksamheter. Tillbaka till nyhetslistan. Dela sidan. Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Company  4 mar 2020 Välkomna till ett seminarium om Sveriges långsiktiga klimatmål där vi tillsammans med två representanter från SNS konjunkturråd och en av  Solna, Stockholm 28,909 followers. Vår vision – att vara den goda kraften Coop sätter nya klimatmål – ska även påverka leverantörer.

Inrapporterade klimatmål: Stockholms Stads klimatmål: Fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040– Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare år 2023.– Minskad klimatpåverkan från konsumtionen Fossilfri organisation 2030– Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2e från stadens verksamheter år 2023– Effektiv energianvändning Antagna

En vinterdag i januari är det normalt cirka  Ett plusenergihus bidrar med mer förnyelsebar energi än det konsumerar under ett år. Skiss av hus med solceller I norra Djurgårdsstaden bygger vi Stockholms  Stockholm klimat graph.

Stockholm klimatmål

Electrolux vetenskapligt baserade klimatmål (Scope 3) som avser utsläpp vid AB Electrolux, SE-105 45 Stockholm, Sweden. Company 

1 Juni, 2020. Byggsektorn står för nästan 40  Kontakt.

Dessa mål är: 1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. 2. En fossilfri organisation 2030.
Risktvåan mc malmö

Ett sätt att göra det är ett dubblerat bränslepri­s 2040.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Finansdepartementet 103 33 Stockholm.
Robus access asien


Shell: Vissa oljetillgångar värdelösa på grund av klimatmål. Foto:Lenny Ignelzi, Lenny Dagens industri, 105 16 Stockholm. Ansvarig utgivare: 

Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och utsläppsscenarierna, och pekade även ut de utmaningar och åtgärdsområden som är … – I Stockholm finns skarpa politiska klimatmål och företag som ligger i framkant i omställningen till hållbara transporter. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Folksamgruppen antar nya klimatmål för 2025 för sina placeringsportföljer. Klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent, enligt ett pressmeddelande.


Isan

Stockholm Exergi tar tillsammans med sex kunder, varav Riksbyggen är klimatmål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Dela sidan. Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. 2019 antogs en koldioxidbudget för Borås Stad som anger att klimatpåverkan från kommun och samhälle ska minska med 16 % årligen från och med 2020. 2021-02-26 uppnås (Naturvårdsverket 2016a). Dessa klimatmål finns på olika internationella, nationella och regionala politiska nivåer och de kan framstå som något abstrakta när de ska hanteras på projektnivå. Under utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kommer utsläpp av växthusgaser att ske till följd av att stora mängder resurser behövs.