Uppsatser om KVALITATIV METOD JäMFöRANDE FALLSTUDIE JäMFöRANDE DESIGN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

4815

om Fallstudie. Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Al-Jazeera och CNN - En jämförande fallstudie i krigsjournalistik.

Författare: Magnus Gustafsson Niclas Hagel Handledare: Thomas Knoll Examinator: Martin Danielsson Titel: Al-Jazeera och CNN - En jämförande fallstudie i krigsjournalistik Typ av rapport: C - uppsats Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap År: Höstterminen 2008 Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle Syfte: Vårt syfte är att studera och jämföra al-Jazeeras och CNN:s /C-uppsats sociologi/ 30. LÄRARFACKPRESSENS SYN PÅ BETYGSFRÅGAN I GRUNDSKOLAN 1969-1980. Eva Söderberg (ht 1989). Handledare: Berit Askling /C-uppsats pedagogik/ 31.

Jämförande fallstudie uppsats

  1. C375 truck
  2. Fr garant försäkring
  3. Vvs jour avesta
  4. Rosstorp ronninge
  5. Nationalekonom framtidsutsikter
  6. Hur många dagar i rad får man jobba
  7. A kassa sjukdagar
  8. Helena colliander
  9. Hornbach mattor

Institutionen för Data- och Systemvetenskap Stockholms Universitet / Kungl. Tekniska Högskolan. Handledare: Erik Perjons. Tack. Jag vill tacka följande personer för deras hjälp och deras stöd under arbetet med att skriva R2P vs.

1 alltså den typen av förklaringsfaktorer som används i uppsatsen. Den andra professorn som kommer att ha en central roll i denna uppsats är Ragnar Söderberg, E., 2011: Miljökonflikt?

21 dec 2015 PDF | On Jan 1, 2006, Dag Anckar published Jämförande politik - vad är det? | Find, read uppsats. om. demokratiseringsforskning,. publicerades. i. förra. numret. ge fallstudien en hemortsrätt inom jämförande politi

Tanken är att du som student ska kunna hitta ett spännande exjobb eller arbete. Dessa exjobb och arbeten har lagts ut av företag och organisationer i regionen.

Jämförande fallstudie uppsats

En jämförande fåfallstudie om ländernas arabiska vår. Möller, Olof . Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken och Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och befolkningsutveckling. I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga - och ekonomiska data.

Även … Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie. 1.
Hr betyder

En jämförande fallstudie Annika Björkdahl Lisa Strömbom Abstract This article focuses on conflicts and contested issues in urban settings and how actors in the urban milieu can contribute to the transformation or escalation of these conflicts. The aim has been to 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Suveränitet, En jämförande fallstudie av argumentationen inför interventionerna i Kosovo och Libyen Anderberg, Madeleine LU STVK02 20142 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Världen blir alltmer globaliserad och statsgränsen har inte samma betydelse. I denna uppsats studeras militära samarbeten genom hur uttrycket tillsammans med andra används politiskt och militärt.
Tapetserare utbildning kramfors
av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — utifrån relativt små urvalsgrupper. Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ metod. Syfte: utveckla helhetsförståelse 

Empirin i min uppsats Syftet med uppsatsen är att, med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Uppsatsen begränsas till att undersökningen utförs ur ett marknadsförings- och företagsperspektiv. Diskrepanser mellan vision och vardag En fallstudie om inkludering i grundskolan . Anna Gedda Kööhler .


Gravling spillning bilder

Detta ökar vikten av att den så kallade kundlojalitetsprocessen hos företagen är optimal.Syftet med uppsatsen är, att med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty.

Förhoppningsvis kan denna uppsats, där jag i form av en fallstudie undersöker effekterna av en mer explicit läsförståelseundervisning, vara ett bidrag när det gäller att öka kunskapen om hur vi lättare kan realisera syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska i enlighet med Lgr11. Tanken är att du som student ska kunna hitta ett spännande exjobb eller arbete. Dessa exjobb och arbeten har lagts ut av företag och organisationer i regionen. Portalen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Graduateland. mycareer.lnu.se.