De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomföras på tre läsår Elevens studieplan och beskrivning av varför eleven inte avslutat studierna på 

2037

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som placeras i uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens egna mål. All tid som prioriteras bort från något ämne ska läggas på utökad tid i 

Gymnasieförordningen, Sveriges riksdag * Fullständigt program = du läser kurser som resulterar i ett slutbetyg för gymnasiet på 2500 poäng. Individuell studieplan. Varje elev har en egen individuell studieplan där elevens kurser finns angivna. Det framgår också vilket program, inriktning och vilka fördjupningskurser eleven valt. Efter avslutad kurs uppdateras den individuella studieplanen med förvärvat betyg. DAHLSTIERNSKA GYMNASIET 1.Inledning Denna plan tar upp bakgrund och styrdokument för studie- och yrkesvägledning (SYV). I planen redogörs för hur dessa verkar på Dahlstiernska Gymnasiet, Mål klargörs liksom ansvarsfördelning för SYV arbetet på skolan.

Utökad studieplan gymnasiet

  1. 36 chambers martial arts
  2. Seriösa taxibolag stockholm
  3. Sista dag anmälan högskola

Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. DEN INDIVIDUELLA STUDIEPLANEN I GYMNASIESKOLAN 6 Ett exempel på hur en individuell studieplan kan se ut för en elev som har bytt pro-gram och därför går på ett individuellt anpassat program fi nns i bilaga 2. Reducerat program Av den individuella studieplanen ska det framgå om eleven följer ett reducerat pro-gram. Individuell studieplan. 7 § En elevs individuella studieplan ska innehålla följande uppgifter: - vilken studieväg eleven går på, - de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort, - övriga kurser eller ämnesområden som ingår i elevens program, Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, gymnasiet. Individuell studieplan gymnasiet. Bygga svenska 7-9/gymnasiet.

Hörby Aktiviteter och föreningar:Ambassadör för läsåren 2019/2020 Utökad studieplan 2020/2021. På Christian 4:s Gymnasium finns både högskoleförberedande program och Du studerar efter en individuell studieplan integrerat mot HA eller HT  PSI och NIU. Om du läser PSI (300p) eller NIU (600p) använder du hela ditt individuella val.

Utökad fjärrundervisning för NIU specialidrott ishockey. Samtliga elever på det nationella programmet för specialidrott ishockey kommer att ha all undervisning på distans utanför skolan till den 25 september. Det gäller både lektioner och träningar.

7 § En elevs individuella studieplan ska innehålla följande uppgifter: ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 29 kap. ODENGYMNASIET ERBJUDER TVÅ OLIKA INTRODUKTIONSPROGRAM. På introduktionsprogrammen får du en individuell utökad studieplan beroende på  Länk kopierad till urklipp.

Utökad studieplan gymnasiet

Med en utökad studieplan får du också grundläggande behörighet för att kunna söka vidare till universitet och högskola. På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, SYV och tre heltidsmentorer.

783 783 584 Åk 1 Åk 2 Åk 3 350. Title: SA studieplaner from ht 2018 2020-04-02 Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan, eller motsvarande planeringsdokument, till utredningen. Studieplanen eller planeringsdokumentet får du från din skola. Dokumenten som du lämnar in ska visa vilken typ av utbildning du läser, att du studerar på heltid och när din utbildning beräknas vara 2020-02-03 Den individuella studieplanen visar dina kurser. För varje elev som är inskriven på en gymnasieskola finns en individuell studieplan. Den är en plan för vilka kurser … / Gymnasium / Individuell studieplan; Individuell studieplan. Enligt skollagen skall skolan tillsammans med eleven upprätta en individuell studieplan.

Kurserna kräver att du  Klicka här för att ta del av våra utökade åtgärder! Covid-19. Extra åtgärder som görs på skolan är utökad rengöring av toaletter, handtag och ledstång.
Mildrage band

Ansökningsblanketten lämnas till din mentor. I det nya gymnasiet poängsätts studiernas omfattning. Som gymnasiestuderande sammanställer du tillsammans med gymnasiets rektor och lärare en individuell studieplan som stöd för studierna.

Vissa högskoleutbildningar har många sökande till ett begränsat antal platser, t.ex. veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan läsa vidare direkt efter din tid på gymnasiet.Efter din examen ifrån Estetiska programmet har du kunskaper och möjlighet att läsa vidare på folkhögskola, universitet och högskola inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.
Köpa tillgång till sas lounge


Staffan Keisu. Studie- och yrkesvägledare. Telefon: 0927-720 79 Mobil: 070-628 02 92 E-post: staffan.keisu@utb.overtornea.se

Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner i gymnasieskolan. Ladda ner som PDF Studieplan Teknikprogrammet Teknikvetenskap Gäller from ht 2018 Reviderad: 2019-02-27 SPEIDT0 (Idrottsledarskap) läggs som utökad kurs i åk 3 och 4.


Html5 for chrome

Individuell studieplan. Alla elever som läser på Lerums gymnasium har en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under året, vilka du ska läsa och betygen du fått i de avslutade kurserna.

Först får en grundutbildning i gymnasiet, sedan blir du lärling för att till antingen som del av programfördjupning eller som utökad studieplan. Ligger studiebevis, gymnasieintyg samt utdrag ur betygskatalogen till grund för att omfattning av studierna ska framgå av den individuella studieplanen.